Terug naar agenda
Wijnegem Karate Center organiseert de 26ste stage olv Pascal Lecourt (7de dan).
Voor alle info: www.wijnegemkaratecenter.be
Email: WKC@skynet.be