Terug naar agenda
Deelname voorwaarden voor kandidaat scheidsrechters:
Minimum 1ste KYU en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Planning:
8u15: Samenkomst commissieleden
8u45: Registratie deelnemers
9u00: Inleiding en aansluitend cursus wedstrijdreglement WKF versie 01.01.2019
11u00: Pauze en aansluitend cursus kata
12u30: Middagpauze, broodjeslunch
13u00: Praktijksessie voor scheidsrechters en timekeepers
16u30: Afsluiten van de cursus

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het formulier in bijlage in te vullen
en vóór 10 februari 2019 te bezorgen via email: contact@vkf.be of
post: Vlaamse Karate Federatie - Warandelaan 1A, 9230 Wetteren.

De registratie ter plaatse gebeurt via het inscannen van de VKF vergunning.
Zorg ervoor dat je je persoonlijke vergunning meebrengt.

Wij kijken er naar uit om U te verwelkomen.

Met sportieve groet,
Danny Voordeckers
Verantwoordelijke Scheidsrechterscommissie VKF-WKF
Info 0475 330863 - dannyvoordeckers@skynet.be

Coaches en Trainers
Deze cursus is ook toegankelijk voor coaches en trainers met interesse voor het wedstrijdreglement.
Bij deelname dienen ook zij het inschrijvingsformulier in te vullen.