Terug naar agenda

Verdere info volgt later

Deze bijscholing is gelding voor de puntenkaart van Kandidaat 3-4-5de Dan

Vooraf inschrijven is vereist dmv een email te sturen naar vka@skynet.be

Om deel te nemen moet men reeds enige voorbereiding hebben op de examens.
Vereist: partner meebrengen.
Kledij: karate-gi.

Affiche met nodige info kan je hier downloaden