Terug naar agenda
Thema: explosiviteit
Lesgever: Peter Duyck
Vooraf inschrijven door te mailen naar contact@vkf.be
Meer info op de wbesite www.vkf.be en
hier: https://drive.google.com/file/d/1ZkQ8Xb7XvZdpFJuhXaHcRuACwfEb_MAP/view?usp=sharing